Ej, kovaľu, kovaľu

Bystrany, Spiš

1.
Ej, kovaľu, kovaľu, čom ši taki pišni,
ňechcel ši mi potkovac mojej žeňe čižmi,
džindži kraj, zapatraj, vaľenčiňe po Trenčiňe,
po Trenčiňe promeće, džabokriňe, krali, sviňe, recece.

2.
Ej, do budi, do budi, ta budečka prazna,
maľi me tam štiri čekac, ňečekala žadna.
Jedna mala ostrihanu, druha mala hlatku,
treca mala kaňduratu, štvarta mala slatku,
džindži kraj, zapatraj, vaľenčiňe po Trenčiňe,
po Trenčiňe promeće, džabokriňe, kraľi, šviňe, recece.
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť