Bou jeden kráľik uhorski

Podhradie, Turiec

1.
[:Bou jeden kráľik uhorski:]
[:a podvodiťeľ paňenskí.:]

2.
[:Všetki panenki podviedou,:]
[:ľen richtárovu ňemohou.:]

3.
[:Kopala babka záhradu,:]
[:prišieu k ňej kráľik na radu.:]

4.
[:Ach, babka, babka, daj radu,:]
[:jak ja tu pannu podvedu?:]

5.
[:Obľeč si šati kramárske:]
[:a rukavički panenské.:]

6.
[:A poprechoď sa po rinku,:]
[:až do samého večierku.:]

7.
[:A keď už večer mrkalo,:]
[:čosi na okno klopalo.:]

8.
[:Ej, gdo to, gdo to klope tam,:]
[:či ňemau čas vo dňe prísť k nám.:]

9.
[:Ja som kramárka z Opavi:]
[:iďem na jarmok do Prahi.:]

10.
[:Ach, Hanka, Hanka, stoli kriť,:]
[:kramárka bude vino piť.:]

11.
[:Ach, Hanka, Hanka, posťeľ stlať,:]
[:kramárka bude s ťebou spať'.:]

12.
[:A keď už bolo o pol noc,:]
[:volala Hanka o pomoc.:]

13.
[:A keď už bolo o ráňe,:]
[:bolo po mesťe volané,:]

14.
[:že richtárova Aňička,:]
f:ňie je poctivá paňička.:]

15.
[:A keď už bolo o tíždeň,:]
[:plakala Hanka celí ďeň.:]

16.
[:A keď už bolo o mesiac,:]
[:plakala Hanka ešte viac.:]

17.
[:Ach, hajaj, búvaj, sinu mvoj,:]
[:uhorskí kráľ je otec tvoj.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť