Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme

náboženská, JKS 404

1.
Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme,
nebeská Kráľovná, Patrónka zeme.
Od Boha si zvolená, svätou Annou zrodená,
prekrásne meno máš, Panna Mária!

Refr.:
Nebeská Kráľovná, buď vždy pozdravená,
pros za nás, za hriešnych, u svojho Syna!

2.
Nebeské zbory ťa oslavovali,
keď si sa zrodila zo svätej Anny.
Vedeli to zjavenie, že nám nesieš spasenie,
tak ťa za Kráľovnú zvelebovali.
Refr.:

3.
V chráme ty bola si v detinstve svojom,
modlili sa s tebou pred Pánom Bohom.
Drahí tvoji rodičia a prosili nebesia,
keď ťa za obetu Bohu dávali.
Refr.:

4.
Teba si vyvolil Duch Svätý z neba,
by sa stal Syn Boží človekom z teba.
Ty si to zaslúžila bohabojne si žila,
aby si sa stala Matkou Ježiša.
Refr.:

5.
Bývala si vtedy tam v Nazarete,
keď prišiel Gabriel s posolstvom k tebe.
Pokorne ťa pozdravil a takto ťa oslovil:
„Zdravas', buď, Mária, milosti plná!"
Refr.:

6.
Radosťou plesala Rodička Božia,
lebo sa splnila už Božia vôľa.
Porodila v Betleme Pána neba i zeme.
Anjeli spievali, Boha chválili.
Refr.

7.
I traja králi ta zďaleka prišli
a drahé dary mu so sebou niesli.
Jemu sa tam klaňali, dary obetovali
a teba, Matička, vrúcne uctili.
Refr.

8.
Tešila si sa aj z neho v kostole,
keď kňazom rozprával učenie svoje.
Múdrosť Božia v ňom bola, keď im rečnil z prestola,
ty si sa tešila zo svojho Syna.
Refr.

9.
Na svadbe kánanskej svedkom si bola,
že Syn tvoj zázrakom prírodu zdolá.
Tebe k cti to dokázal, keď prírody moc zviazal,
Ty si sa tešila, že ho ľud volá.
Refr.:

10.
Z mŕtvych vstal Spasiteľ, tebe sa zjavil,
zármutok tvoj veľký v radosť obrátil.
„Aleluja!" spievali, ľudia sa radovali,
a teba, Matička, zvelebovali.
Refr.:

11.
Syn tvoj ťa nenechal skazu vziať v hrobe,
vzal si ťa do nebies v ľudskej podobe;
tam ťa aj korunoval, s anjelmi oslavoval:
nebo, zem chváli ťa po večnej dobe.
Refr.:
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť