Slunko se k západu chýlí

český valčík

1.
Slunko se k západu chýlí, tmavá noc nastává.
[:Pod bledým závojem kryje, kryje se noc tmavá.:]

2.
Uprostřed mrtvých leží vojín umírající.
[:A jemu po boku věrný kamarád klečící.:]

3.
Hlavu svou k němu kloní ubožák strnulý.
[:Pověz, ó bratře drahý, co tvé srdce bolí.:]

4.
Tento prsten mi sejmi, než ztuhnou ruce mé.
[:Dopisy vyndej z tlumoku, vezmi si je k sobě.:]

5.
Jestli tě někdy osud k domovu zanese.
[:Odevzdej ty věci drahé mé milé Mařence.:]

6.
Řekni jí, že jsem padl v bitvě u Lublina.
[:Naposled její jméno že vyřkla ústa má.:]

7.
Král má svou korunu, Pán Bůh svoje nebe.
[:Každý ptáček má své hnízdo, jen já nemám tebe.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť