U Mázorou

svadobná, Novohrad

1.
U Mázorou dvanác hlaníc hotujú,
pre Marišku bohatího čakajú.
[:Ňenazdaj sa, že ťi príďe bohatí,
ľen ten Jano Buchanove strapatí.

2.
Ňenazdaj sa, Mázorove ľaľija,
že ti buďeš u Buchanou gazďiná.
[:Ňebudeš sa po paloťe prechádzať,
aľe buďeš suché hruške predávať.:]

3.
Ňenazdaj sa, Buchanove tuľipán,
že ti buďeš u Mázorou mladí pán.
[:Ňebuďeš sa po paloťe prechádzať,
aľe buďeš slepé koňe poháňať.:]
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť