Z gory jadž

Z go̲ry jadž
Lendak, Spiš, junácka, mládenecká

1.
Z go̲ry jadž, z go̲ry jadž, na doľiňe hamuj,
[:mos šumnom džyfcyne, sanuj se jom, sanuj.:]

2.
Z go̲ry jo pojadym, hamuvač ňybedym,
[:šumnego džyfcynča sanuvač ňebedym.:]

3.
Takom babe jo mom, musym še pohvoľič,
[:ľyn do pjeca stuřič a slomom podpoľič.:]

4.
Daľi sobje zagrač, juhaši, bacovje,
[:aľe im skokaľi klobucki na glovje.:]

5.
Daľi sobje zagrač sami Ľyndacaňe,
[:daľi se povjysač klobucki na ščane.:]

6.
Umar stary, umar, jus ľezy na desce,
[:kjyby mu zagraľi, podskocol by jesce.:]


Poznámka: o̲ - čítaj medzi "o" a "u"
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť