Kjyd če bedom cepič

Lendak, Spiš, svadobná - čepčenie nevesty

1.
Kjyd če bedom cepič, kukňi do povaly,
[:zeby tvoje džeči corne ocka mjaly.:]

2.
Kjyd če bedom cepič, kukňi se do skopca,
[:zebyš mjala džecko nojpjyrsego hlopca.:]

3.
Habaj ješ ty, Maruš, maľinecke zjadla,
[:zeš ty Jaňickovi do serdecka vpadla.:]

4.
Myšľalaš ty, Maruš, ze Jaňicek glupi,
[:dy on či spocyto do gornecka krupy.:]

5.
Do gornecka krupy a do gošči hľeba,
[:dy on če naucy jak gazduvač třeba.:]

6.
Myšľalaš ty, Maruš, ze Jaňicek ľaľa,
[:dy on če vybije s portkami do raňa.:]

7.
Hoč bedžes ty, Maruš, pomeranče jadla,
[:ňebedžes cerviňeč, aľe bedžes bľadla.:]

8.
Ňybedžes ty, Maruš, po Kjyzmarku ľotač,
[:šedňes sobje na pro̲g, bedžes gače lotač.:]

9.
Maryncyn vjonecek na kuňjorku zostol,
[:jakom ješ ty, Jano, šumnom babe dostol.:]

10.
Kukňiče do poľa, jako tam kurňava,
[:tyj nasyj brahuče glřva ošivjala.:]

11.
Rozkvitly, rozkvitly, na jabloňi jabka,
[:zacepče brahute, kazuvala matka.:]

12.
Rozkvitly, rozkvitly, na doľiňe gruski,
[:zacepče brahute, kazuvaly druski.:]

13.
Rozkvitly, rozkvitly, v Kicôže jagody,
[:zacepče brahute, kazuvol pon mlody.:]

14.
Staroščina moja, ňycepče mňe tvardo,
[:jak jo še poskrobjym, kjyd mňe bedže zarlo.:]

15.
Džiška jes veseľe, jutro popraviny,
[:o dževjynč mjyšyncy pudymy na křčiny.:]

16.
Obejzryj še, Maruš, na koňec na dyšeľ,
[:pozabocuj sobje na džyveckom myšeľ.:]

17.
Pacom še mi, pacom, v jednyj izbje okna,
[:všicko še mi vidži, ze to moja švjokra.:]

18.
Staro od ... na pjynče cudžyla,
[:za dobrom ňyvjaste k Bogu še modľyla.:]

19.
Staro od ... kupče sobje klotke,
[:bo jus vom vjydymy do komo̲rki kotke.:]

20.
Staro od ... ňyvjasty še zľynkla,
[:vyskocyla na pjec, do popjola kľynkla.:]

21.
Zalo̲s sôbe, Maruš, dva varkocki zalo̲s,
[:zalo̲s do kolecka, bo jus ňy džyvecka.:]

22.
Topi še mi, topi, mo̲j vjonecek topi,
[:poňizy Pipcořa lapajom gôo hlopi.:]

23.
Hoč by go lapaľi štyroma bronami,
[:mo̲j žyľony vjonek zodyn ňydogoňi.:]

24.
Druski moje, druski, moje radošňice,
[:cymu vy mi moje vloski ňybro̲ňiče.:]

25.
Ňicego mi ňezoľ, ľym tyj jednyj vecy,
[:zoltego varkocka co zakryvol pľecy.:]

26.
Co zakryvol pľecy, co zakryvol syje,
[:šičko še mi, šičko, do končika skryje.:]

27.
Cy šče še opjyľi, cy šče še zglupjeľi,
[:ze šče mlodom paňe na bok zacepjyľi.:]

28.
Bedžes ty, Marynko, bedžes ty plakala,
[:kjyd če bedže švjokra mjetlom dogaňala.:]

29.
Kjyd jo bedže švjokra, to bedže ľym z laski,
[:kjyd to bedže Jano, to bedom kjylbaski.:]

30.
Bedže zoľ, bedže zoľ, mojymu milymu,
[:kjyd mňe on uvidži v cepcu kikľavymu.:]

31.
Ňy tak kikľavymu, jako okronglymu,
[:bedže zoľ, bedže zoľ mojemu milymu.:]

32.
Obejzryj še, Maruš, na turňe ľyndackom,
[:tam tvojom slobôde do vynzelka dajom.:]

33.
Janku od ... taki kikiriki,
[:kjyd sel do ..., tak vľoz mjyndzy byki.:]

34.
Spocytoj, Marynkô, gvoždžicki na dahu,
[:kjeľo bedžes mjala v pjyrsom nôcke strahu.:]

35.
Myšľalaš, Marynko, ze v kikľoku ľepi,
[:ňyľepi, ňyľepi, aľe glove čepľi.:]

36.
Nas Jaňicek sobje na paľusku piskol,
[:ze nasyj Marynce tyn cepjosek přistol.:]

37.
Ňysymy pjyřiny same tryľijove,
[:co še bedom tuľač ľicka Jaňickove.:]

38.
Idymy, idymy, hodňicka ňyvjymy,
[:dy to ľudže vjedzom, to nom to povjedzom.:]

39.
Pohvaľen pan Ježiš, jak še mi tu moče,
[:vjydymy brahute, cy jyj přespač doče.:]

40.
Mamicko, mamicko, vjeľko vasa hvala,
[:ze še vaso džyvka pocťivo vydala.:]

41.
Pocťivo vydala, bjere jom mlaďeňec,
[:obidvojmi majom z rozmaryje viňec.:]

42.
Dobře Janku robjol, ze po fryju hodžol,
[:nasel sebe ženu, jak ružu červenu.:]

43.
Jus ješ ty, Marynko, jus ješ ty po šľubje,
[:puš vtoska do gňozda, ňyf sobje podžubje.:]

44.
Hoč by šče mňe, matko, v skřiňi zamykala,
[:dy jo še vom přespjym, kjedy bedym fčala.:]


Poznámka: o̲ - čítaj medzi "o" a "u"
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť