Už sa jaseň blíží pomalučky

1.
Už sa jaseň blíží pomalučky,
drobné listí padá do vodičky,
[:drobné listí padá, vodu mútí,
a nad tým sa šohajíček velmi rmútí.:]

2.
Nermuť sa, šohajku, tak mosí byt,
ty na vojnu mosíš a já robit,
[:na robotě panskej ťažké jarmo!
Enom nech nečekám, miuý, na ťa darmo.:]