U Trenčína hore k městu

1.
[:U Trenčína hore k městu sú tam pěkné chodníčky,:]
[:kde sem išeu od mej miuej svítily mně hvězdičky.:]

2.
[:Ked sem už byu na pú cesty miuá za mnú vouaua,:]
[:vrať sa, miuý, duša moja, prenocuj tu do rána.:]

3.
[:Já sem sa jí vyhovárau, že su tu aj s koníčkem,:]
[:ona sebě utíraua modré očka šátečkem.:]