Šípová ružička v poli kvitne

1.
Šípová ružička v poli kvitne,
keď kvet z nej odpadne, viac nekvitne.
[:Ako ten človek mladý, keď spadne do choroby,
pokým mu sám Pán Boh nedá vlády.:]

2.
V sobotu večer som s má milou spal,
o žiadnej chorobe som nezbadal.
[:V nedeľu o pol noci, spadla mi do nemoci,
ani som sa od nej neodobral.:]

3.
Keby ťa moja milá Boh povolal,
čo som ti sľuboval, to bych ti dal.
[:Všetkýma zvony zvoniť, aj prežalostne trúbiť,
do tmavého hrobu odprevadiť.:]

4.
Mládenci aj panny ťa budú niesť,
mládenci pod perkami, aj panny pod vencami.
[:Mládenci pod perkami, aj panny pod vencami
a ja sa zverbujem so žandári.:]