A na mošči trava rostne

1.
[:A na mošči trava rostne,:]
[:trava to linčina,
šumna to divčina jak vyrostne.:]

2.
[:Jak vyrostne, bude veľka,:]
[:bude v našym Čirču,
bude v našym Čirču učiteľka.:]

3.
[:Učiteľka bars je šumna,:]
[:vozmu ju za ženu,
vozmu ju za ženu až na Petra.:]

4.
[:Až na Petra, na ruskoho,:]
[:vstupime do stavu,
vstupime do stavu manželskoho.:]