Kebi ja znal

1.
[:Kebi ja znal, že ja vojak budzem,:]
že ja čarni džakob nośic budzem,
hej, že ja čarni džakob nośic budzem.

2.
[:Za džakobom drobnu fijalečku,:]
pozdrav pajtaś moju frajerečku,
hej, pozdrav pajtaś moju frajerečku.

3.
[:A na brežku suchi topoľ stoji,:]
to ňe beťar, co śe śabľi boji,
hej, to ňe beťar, co śe śabľi boji.

4.
[:Ňebojim śe z oceľi šabľički,:]
aľe mi žaľ tej mojej Aňički,
hej, aľe mi žaľ tej mojej Aňički.

5.
[:Ňebojim śe koňička vraneho,:]
aľe mi žaľ ľička rumeneho,
hej, aľe mi žaľ ľička rumeneho.

6.
Ňebojim śe na vojňe dvoch ročkoch,:]
aľe mi žaľ Aňičkinich bočkoch,
hej, aľe mi žaľ Aňičkinich bočkoch.