Nová Baňa pri Tekovskej Breznici

1.
Nová Baňa pri Tekovskej Breznici nesú nám pozdravenie,
skrz Máriu, našu dobrú matku, dostali sme zjavenie.
Posilnení našou svätou vierou, upevnení kresťanskou nádejou,
v láske a zbožnosti vždycky žili, celý život ju ctili.

2.
Zjavila sa v krásnom bielom rúchu, zdobená zlatým jasom,
oblečená v rúchu nevinnosti, tým jasno modrým pásom.
Mariine večnosti následujme v nevinnosti a v skromnosti žime,
lebo takto našu dobrú matku najkrajšie si uctime.

3.
Cez poludnie vo veľkej horúčosti zvon slávnostne vyzváňa,
pastier pri svojich ovečkách modlí sa, anjel Pána, krásna žiara.
Nebezskej jasnosti svätá panna Mária v milosti ukazuje jemu
nový prameň, by veril v skutočnosti.

4.
Táto studnička panny Márie milosti nám rozdáva,
dušiam milosť, telu veľa zdravia ku životu dodáva.
Tu nám žiari v svätej viere prameň večnosti,
nech nám hasí plameň marianských ctiteľov,
matka chráň vždy bez prestania, amen.