Ej, hora, hora

1.
Ej, hora, hora, zelená hora, hora zelená.
Kto na mňa do tej horičky, hory, kto na mňa volá?
[:Volám, volám, kdeže si toľko?
Už zapadlo za hory slnko,
čakám na Teba, holúbok milý,
už mi je smutno.:]

2.
Nečakaj milá, frajerka moja,
ja nemôžem prísť.
Strelil som laňku, ušla do hájku,
musím za ňou ísť.
[:Až ju v hájičku večer nájdem,
potom ešte za Tebou prídem,
čakaj ma milá, nôcka je dlhá,
pri Tebe budem.:]

3.
Po hore striehnem, ani sa nehnem,
zazriem horára.
Laňku tam nechám, pušku zakopám,
pôjdem do hája.
[:Až sa z hájka dolu dostanem,
potom ešte za Tebou prídem,
čakaj ma milá, nôcka je dlhá,
pri Tebe budem.:]