Zaspieval kohútik

1.
[:Zaspieval kohútik na suchej brezine,:]
[:čo ti Boh nasúdil, čo ti Boh nasúdil,
to ťa ver neminie.:]

2.
[:A mne Boh nasúdil nedobrýho muža,:]
[:tak som pri ňom zbledla, tak som pri ňom zbledla,
jak šipová ruža.:]

3.
[:Nekterá z mužíčka časom aj rozkvitne,:]
[:a mne tento môj žiaľ, a mne tento môj žiaľ,
nikdy nepominie.:]