Starajú sa luďia

1.
Starajú sa luďia, starajú sa o mňa,
že som ja chudobňí,
jaj, Bože muoj, prebože muoj,
že čo bude zo mňa.

2.
Starajú sa luďia o tú moju biedu
a ja sa ňebuďem,
jaj, Bože muoj, prebože muoj,
poručeno Bohu.

3.
Čo som ja chudobní, čo ja aj ňič ňemám,
ale sa statočňe,
jaj, Bože muoj, prebože muoj,
pomedzi svet chovám.