Poniže majera vodička vyviera

1.
Poniže majera vodička vyviera,
[:poniže majera vodička vyviera,
ponáhľaj sa milý, milá ti zomiera.:]

2.
Neverím, neverím, že by zomierala,
[:neverím, neverím, že by zomierala,
veď mi včera večer hubičku dávala.:]

3.
A veru tá moja milá nezomrela
[:a veru tá moja milá nezomrela,
len mi dneská ráno syna porodela.:]

4.
Že ho porodila, za to hriech nemala,
[:že ho porodila, za to hriech nemala,
ale za to že mu moje meno dala.:]

5.
Nemala si milá moje meno mu dať,
[:nemala si milá moje meno mu dať,
veď mňa nenapadne k otcovstvu sa priznať.:]