Sama by mi koska

Telgárt, Horehronie

1.
Sama by mi koška, travičku kosila,
[:koby mi ma milá, vodičku nosila.:]

2.
Koby nepadalo, koby nerosilo,
[:samo by dievčatko po kraju chodilo.:]

3.
Ale že to padá, ale že to rosí,
[:samo sa dievčatko šuhajovi prosí.:]