Nad Buděckem pod Buděckem laštovka lítá

1.
Nad Buděckem, pod Buděckem laštovka lítá,
pověz mně, milá, Andulko rozmilá, proč se nesvítá?

2.
Proč pak se ty, můj synečku, na svítání ptáš?
[:Dyť ty ani ješče,:] snídaní nemáš.

3.
Snídaníčko přichystala samo jedové:
Poď, můj Janíčku, poď, můj synečku, poď a posnídé.

4.
A jak bylo po snídaní, šohajek skočil,
[:své černé oči,:] k nebi zatočil.

5.
Zatočte se, černé oči, zhůru do nebe,
[:ať vyprosijó,:] pomstu na tebe.