Tečie voda zo skaly

1.
[:Tečie voda zo skaly,:]
[:do tej našej maštali.:]

2.
V tej maštali dva kone,:]
[:nikto na nich neorie.:]

3.
[:Oral na nich Janíček,:]
[:červený jak hrebíček.:]

4.
[:Prvú brázdu vyoral,:]
[:na Aničku zavolal.:]

5.
[:Poď Anička, poď ku mne,:]
[:nech ti poviem, čo je mne.:]

6.
[:A mňa bolí hlavička,:]
[:to pre teba Anička.:]

7.
[:A mňa bolí srdiečko,:]
[:to pre teba Janíčko.:]