Dolu spoza Gruňi

Čierne, Kysuce

1.
[:Dolu spoza Gruňi:]
[:potočečki ćečo̲m.:]

2.
[:Staro Putyruľa:]
[:poľeśňički pečo̲m.:]

3.
[:A kedž ig upečo̲m,:]
[:sama si ig zjedzo̲m.:]

4.
[:A pri tym šporhetku:]
[:nožički śe grejo̲m.:]