Ej, uz mi grajom

Skalité, Kysuce

1.
Ej, uz mi grajo̲m,
aj na bubnag bubnujo̲m,
ej, kamaraći, kamaraći
mo̲j kufřycek pakujo̲m.

2.
Ej, přestonće mi
mo̲j kufřycek pakovać,
ej, bo śe idem, bo śe idem
ot frajerki odebrać.

3.
Ej, ot frajerki
ot taćiska mojego
ej, ňedozyl śe, ňedozyl śe
poćesyňa svojego.