Na vjyrhu poľany

Forbasy

1.
Na vjyrhu poľany stavajo̲m kapylnke,
[:tam bedo̲m sobaśić to̲m mojo̲m frajyrke.:]

2.
Ked ňebedže moja, beʒdže braćekova,
[:aľe aj tag bedže śvagerina moja.:]