Zámok, zámok, ty podzámsky zámok

Dolná Ždaňa, Pohronie

1.
Zámok, zámok, ty podzámsky zámok,
vytekala vodička, vedľa neho jarok,
[:húsky po ňom plávajú
a na zámok vtáčatá sadajú.:]

2.
Zámok, zámok, vyjav moju žalosť,
že na mojom srdiečku, neni žiadna radosť.
[:Vyjav mi ju, Bože môj,
kde je ten môj úprimný, frajer môj.:]

3.
Ide poštár hore na Beňadik,
na vranom koníčku, cez zelený hájik.
[:Počkaj ty poštáru,
či mi nenesieš, od milého novinu.:]

4.
Či mi nesieš? Nak mi on len povie,
lebo ma moja hlávka, bolieť neprestane.
[:Na vojne je, verbuje,
odkázal ti, že ťa verne miluje.:]