Prečože ma, mamka moja, chcete vydať

1.
Prečože ma, mamka moja, chcete vydať,
keď si nesmiem vedľa seba muža vybrať.
[:Vám sa páči bohatý, čo má zlatky, dukáty,
budete sa až do smrti na ne dívať.:]

2.
Chudobnej sa u bohatých ťažko žije,
boháč býva veľký grobian keď sa spije,
[:ja mu budem hnoj vláčiť, aj na poli hrdlačiť,
keď mu poviem, že nevládzem, tak ma zbije.:]

3.
Dajte že ma mamko moja chudobnýmu,
mládencovi robotnýmu aj dobrýmu,
[:vrana k vrane vždy sadá, toho budem mať rada,
lebo ma tam u chodobných radi príjmu.:]

4.
Ak nebude moja prosba vyslyšaná,
výdám sa ja toho roku za cigáňa
[:cigáň ten nič nerobí, užíva si slobody,
budeme si spolu nôtiť až do rána.:]