Okolo Trnavy

1.
[:Okolo Trnavy
chodníček krvavý,:]
[:dumaua moja mať,:]
dumaua moja mať,
či je to z mej huavy.

2.
[:Není to z mej huavy,
je z mého koníčka,:]
[:co ho porúbaua,:]
co ho porúbaua,
turecká šablička.