To Slovensko naše

Hudba a text Dalimír Bjel

1.
Od Tisy a Dunaja po tie štíty Tatier
leží pekná krajina, dedov, starých matier.
Od širokej roviny po tie strmé hory
žijú si tu skromne ľudia chudobe navzdory.
[:To Slovensko naše, ty naša otčina,
ty si odjakživa naša domovina.:]

2.
Pod strmými Tatrami, hlbokými lesmi,
kvitnú lúky do krásy, polia rodia klasmi.
Na úboči pod horou ovce zvonia zvoncom,
život všade ozýva sa za vŕškom i kopcom.
[:To Slovensko naše, ty naša otčina,
tu žije, žiť bude, vždy naša rodina.:]

3.
Pod tým statným Kriváňom, pod zelenou horou,
leží malé Slovensko s krásou i pokorou.
Od bystrého potôčka po širokú rieku
žijú si tu skromne ľudia od veku do veku.
[:To Slovensko naše, ty naša otčina,
navždy si a budeš naša domovina.:]