Kamarádko věrná

z Hustopěčska

1.
Kamrádko věrná,
aj, jako ruka jedna,
měla sem milého,
aj, tys mně ho odvedla.

2.
Měla sem milého,
aj, šohaja švarného,
tys mně ho odvedla
a včíl nemám žádného.