Gdo to henkaj jede

Danaj, Stráčnica

1.
[:Gdo to henkaj jede, má koníčky hnědé,:]
hrivy načesané, hrivy načesané,
větr s něma věje, větr s něma věje.

2.
[:Kdo to henkaj jede, kdo to bičem práská?:]
Malovaný šohaj, malovaný šohaj,
starodávná láska, starodávná láska.