Na petrovských dolinách

Danaj, Zo Strážnice

1.
[:Na petrovských dolinách,:]
[:rozmarýn rozkvétá.:]

2.
[:Chodívá k nám šohajek,:]
[:ode mňa ho pýtá.:]

3.
[:Nepýtaj ho ode mňa,:]
[:ode mňa od saméj.:]

4.
[:Lež ho pýtaj od oca,:]
[:od matere mojéj.:]

5.
[:Já mám takých rodičů,:]
[:co ňa rádi majú,:]

6.
[:Dyž ich pěkně poprosíš,:]
[:oni ti ňa dajú.:]