Už v Novevśi śedzem ročki ňehraľi

Košická Nová Ves, Abov

1.
Už v Novevśi śedzem ročki ňehrali,
bo parobci nove čižmi ňemaľi,
[:aľe teraz na ňedzeľu budu hrac,
bo parobci nove čižmi budu mac.:]

2.
Ňedaľeko z tej Novevśi do Košic,
dala sebe moja mila čižmi šic,
dala sebe na drobňučko rancovac,
že bi znala s tim frajerom tancovac,
dala sebe na drobňučko rancovac,
že bi znala na zabave cifrovac.