Povedaj, Haničko, povedaj

Margecany, Spiš

1.
Povedaj, Haničko, povedaj,
ktori farar tebe spovedal,
[:taki on bol, taki maľučki,
mal čarne očička, bjeľučki.:]

2.
A kedz ja śe budzem spovedac,
na koho ja budzem povedac,
na tebe, Jeňičku, na tebe,
že śi me prituľol gu sebe,
na tebe, na tebe, Jeničku,
že śi me prituľol gu ľičku.