Našto ste ňa mamko moja

Hudba a text: Anna Kyjovská

1.
Našto ste ňa mamko moja, tak mladu vydaľi,
teper sobi vykasujte do hory rukavy.
[:Belavy kvitočky a červena ruža,
netrebalo mi mamočko toho roku muža.:]

2.
Teraz sobi vykasujte až po samy lokťi,
bo už ja vam nepomožu po mojej roboťi.
[:Belavy kvitočky a červena ruža,
netrebalo mi mamočko toho roku muža.:]

3.
Teraz sobi robte sama doma i na poľu,
bo už ja vam mamko moja, už vam nepomožu.
[:Belavy kvitočky a červena ruža,
netrebalo mi mamočko toho roku muža.:]