Rodinojko moja

Jarabina, Spiš

1.
Rodinojko moja v kupci pozbirana,
[:lem ja nebožatko od vas odorvana.:]

2.
Od vas odorvana do čudžoho kraju
[:nemožu pojati ľuďom obyčaju.:]

3.
Ľuďom obyčaju a čeľaďi zvyku,
[:ja, Bože, prebože, jak ja tam privyknu.:]


poznámka: hláska y sa nevyslovuje (príklad: namiesto "syr" čítaj "sr"