Hádali sa, čudovali

1.
Hádali sa, čudovali,
do družstva sa přeca dali.
[:Hádajú sa ešče,
dělat sa jim nechce,
enom porůčali.:]

2.
Hádali sa, čudovali,
esli koňom obrok dali.
[:Milá obrok vzala,
koňom nasypala,
aby neřehtali.:]

3.
Přestali sa dohadovat,
spolem jeli pole orat.
[:Frajárečky milé,
vzaly vínko bílé,
budú jim nalévat.:]