Ej, vínko, vínečko

1.
Ej, vínko, vínečko, ktože ta bude piť,
keď ten môj vinohrad nemá kto obrobiť.
[:Ľahšie je v pivničke, carija, ako vo viničke,
tí slabší pijani spia už na lavičke.:]

2.
Vínečko nie vodu, pije ho každý rád,
litrík, dva, od smädu, to je tak akurát.
[:Biele, či červené, carija, dobre vychladené,
pre naše hubičky je ako stvorené.:]

3.
Modlím sa, Bože môj, daj mi takú žienku,
čo by ma vodila od šenku do šenku.
[:Takú mi žienku daj, caria, čo všetko robí naj,
takú mi žienku daj, len vínko nalievaj.:]