Ľudia nás vysmievali

1.
Ľudia nás vysmievali, murári umazaní.
[:Murár sa umyje, boty vypucuje,
oblečie nové šaty a ide za dievčaty.:]

2.
Mamička, murár ide k nám, čo ja mu k večeri dám,
[:dám mu ja dve pusy, nech sa on zadusí,
veď ho ja rada nemám, veď viacej nepríde k nám.:]