Keď som išou z vojny domov

1.
Keď som išou z vojny domov, cez zelenú lúčku,
išiel som si navštíviť svoju frajerôčku.
[:Dobrý večer milá, jako sa mi mávaš,
či sa ešte moja milá, či sa nevydávaš.:]

2.
A tam dolu, na potoku, kačice sa perú,
ako je to pekne, keď sa dva milujú.
[:Kde je verná láska, tam je aj prekážka,
bráni otec, bráni matka, aj rodina všetka.:]