Otvor milá, oblôčok svoj

1.
Otvor milá, oblôčok svoj,
nak ti poviem, veľký žiaľ svoj,
veď neľúbim nikoho ja,
okrem teba duša moja.

2.
Žiale máš ty, žiale mám ja,
žiale máme obidvaja,
prečože ma Bože tresceš,
koho ľúbim dopriať nechceš.

3.
Odoberiem si život svoj,
keď mi nedáš veľký dar môj,
hodím sa ja na dno mora,
nešťastná je duša moja.