Keď som sa spovedal

1.
Keď som sa spovedal,
farár mi povedal,
že frajerku nemám,
abych si pohledal.

2.
Pán farár, pán farár,
čo mi to radíte,
keď prídem druhý raz,
to mi zakážete.