Husári, husári

1.
Husári, husári, pekné kone máte,
[:a ja by som išla s vami, kerého mi dáte.:]

2.
Kerého ti dáme, tam toho vraného,
[:pekne osedlaný, sadaj si na neho.:]

3.
Ach, dcérenko moja, nevolaj husárov,
[:on odíde, povandruje, ty ostaneš sama.:]

4.
Keď bolo po roce, prišla dcéra k matke,
[:doniesla jej malé dieťa, na jej pravej ruce.:]

5.
Ach, mamko, maminka, pomôžte mi chovať,
[:bude vás ten môj synáčik starou mamkou volať.:]

6.
Oj, dcérenka moja, chovaj si len sama,
[:čos hľadala, to si našla, medzi husárama.:]

7.
Ach, tato, tatíčko, pomôžte chovati,
[:bude vám ten môj synáčik pre tabak choditi.:]