Orala, orala

1.
Orala, orala sivýma volkama.
hej, sa sa, moje sivé volky,
hej, sa sa, moje sivé volky do dvora.

2.
Bývala, bývala u nás kompánia,
keď sme sa verne milovali,
keď sme si pravé rúčky dali, pamätaj.

3.
Čakaj ma, má milá, v zelenom hájičku,
tam ti dám svoj vienok zelený,
tam ti dám prstienok zlátený na rúčku.