Dobrý večer vám, pani krčmárka

1.
Dobrý večer vám, pani krčmárka, hoja, hoj,
či tu nebola moja frajerka, Bože môj.

2.
Ej, bola, bola, vo dverách stála, hoja, hoj,
chcela tancovať, ale sa bála, Bože môj.