Keď som sa ja vydávala, bol mi svet

1.
Keď som sa ja vydávala, bol mne svet,
mala som ja sukienečku ako kvet.
[:Už sa moja sukienečka zodrala,
len záplata na záplate zostala.:]