Išiel Pán Boh

Važec

1.
Išiel Pán Boh sám do raja,
[:išiel Pán Boh sám do raja,
stvoril Evu i Adama.:]

2.
Adam chodil za ním verne,
[:Adam chodil za ním verne
a on mu povedal mierne.:]

3.
Všetky stromy užívajte,
[:všetky stromy užívajte,
len ten jeden zanechajte.:]

4.
Ktorý stojí prostred raja,
[:ktorý stojí prostred raja,
bielym kvetom prekvitáva.:]

5.
Učinil sa diabol hadom,
[:učinil sa diabol hadom,
zciedol Evu i s Adamom.:]

6.
Eva dala Adamovi,
[:Eva dala Adamovi,
ako svojmu manželovi.:]

7.
Adam, Adam, naže jabko,
[:Adam, Adam, naže jabko,
akô ti je veľmi sladkô.:]

8.
Ako to jablko zjedli,
[:ako to jablko zjedli,
priam ich z raja von vyviedli.:]

9.
Dal im Pán Boh dve motyčky,
[:dal im Pán Boh dve motyčky,
aj semiačka za uzlíčky.:]

10.
Tu kopajte, tu orajte,
[:tu kopajte, tu orajte,
tu si chleba nabývajte.:]

11.
Kým si chleba nabývali,
[:kým si chleba nabývali,
dosť sa veru natrápili.:]