Kdeže sa tie ovce pásli

Važec

1.
Kdeže sa tie ovce pásli, keď tú rosu neotriasli?
[:Pásli sa tam na doline, na tej drobnej šivarine.:]

2.
Kdeže sa tie ovce pásli, že až za ten vŕštek zašli?
[:Nahal som ich pri bučine, kým som skočil ku dedine.:]

3.
Kdeže by sa boli pásli, tam, kde dobrú pašu našli,
[:pásli sa hen popri mlyne na richtárovej jarine.:]

4.A tam dolu pri jarôčku pijú chlapci pálenôčku,
[:jedni pijú, druhí hrajú, tretí dievky nadievajú.:]