Počúvajte že mňa

1.
Počúvajte že mňa, kamaráti moji,
ja vám niečo poviem o svém bojování.
[:V mestečku Ľubline veľká bitka stála,
slnko sa zatmelo, krv sa prelievala.:]

2.
Ako si cár ide, dolu z koňa skočil
a nad svojim vojskom šabličkou zatočil.
[:Nebojme sa chlapci, budeme bojovať,
za našu krajinu svoju krv vylievať.:]

3.
A keď ma zabijú, tu ma nenechajte,
na slovenský cinter pochovať ma dajte.
[:Na slovenský cinter, neďaleko dverí,
pôjde tade milá, srdce ju zabolí.:]

4.
Tu ležia nožičky, čo k nám chodievali,
tu ležia ručičky, čo mňa objímali.
[:Tu leží hubička, červená ružička,
čo mi prehovárala úprimné slovíčka.:]