Chodila matička

Čáslavsko

1.
Chodila matička, po břehu chodila,
švarného synáčka na ruce nosila.
Ach, synu, synáčku, co ti mám udělat,
mám-li tě utopit, nebo tě vychovat?

2.
Má milá matičko, toho nedělejte,
radš mě vychovejte, na vojnu mě dejte.
Přijde vám pochvala od krále našeho,
že jste vychovala vojáka švarného.