Žena moja drahá

1.
Žena moja drahá, nehnevaj sa na mňa,
[:nič som ti neprepil, ani nekartoval
z tvojho kartovania.:]

2.
A čo som aj prepil, to mi môj otec dal,
[:to mi môj otec dal, to on nagazdoval,
to mi on daroval.:]