V novobanskom chotári

1.
V novobanskom chotári pasú sa tam jeleni,
pasú ich tam tí pytláci s duplovkami na pleci.

2.
Tichá nôcka tmavá je, pre pytláčka dobrá je,
kým je tmavšia, tým je krajšia pre pytláčka najlepšie.